default

Общи условия

Общи условия и Права за ползване

Осъществявайки достъп до уеб сайта на "Винпром Карнобат", Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници.

Съдържание на сайта

Съдържанието на уеб страниците на "Винпром Карнобат" е със защитени авторски права и други права върху интелектуална собственост. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на "Винпром Карнобат", освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Вие имате право да разглеждате уеб страниците на "Винпром Карнобат" на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници, само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на "Винпром Карнобат" за това. Някои индивидуални документи в нашите уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични,в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

Точност и истинност на информацията

Този сайт и неговото съдържание се публикуват за Ваше удобство. "Винпром Карнобат" не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъснат. "Винпром Карнобат" си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. "Винпром Карнобат" се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но следва да предупредим всички посетители и потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят в сайта и за тях "Винпром Карнобат" не носи отговорност.

Гаранции

Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дават във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. "Винпром Карнобат" не е отговорно за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако "Винпром Карнобат" е било предупредено за вероятността за такива вреди. В някои законодателства изключването на определени гаранции или ограниченията на отговорността не са разрешени, така че изложените по-горе ограничения и изключения може да не се отнасят до вас. Отговорността на "Винпром Карнобат" в такъв случай следва да бъде ограничена до максимално позволеното от закона.

Лична и некомерсиална употреба на информацията

Сайтът на "Винпром Карнобат" е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на "Винпром Карнобат" и този уеб сайт.

Защита на авторските права и други права върху интелектуална собственост

"Винпром Карнобат" е изключителен собственик на идеята и осъществяването на сайта, и всички приложения и модули на сайта www.vinpromkarnobat.bg са собственост на "Винпром Карнобат". Автор на всички публикации и материали в сайта е "Винпром Карнобат". Ако забележите нарушение на авторски права и/или на други права върху интелектуална собственост в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на e-mail: office@vinpromkarnobat.bg, за да изтеглим съответната публикация от сайта си, ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика й.

Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на "Винпром Карнобат" и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за промишления дизайн и Закона за патентите и регистрацията на полезните модели. Авторските права и всички права върху интелектуална собственост върху всички публикации на страниците на www.vinpromkarnobat.bg притежава "Винпром Карнобат". Потребителят и посетителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели без знанието и писменото разрешение на "Винпром Карнобат". Всички права са запазени.

При използването на материали от интернет страниците на www.vinpromkarnobat.bg, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго. Копирането на текст или графика от този сайт ще бъде преследвано с пълната сила на закона!

Линкове към други уеб страници и сайтове

С цел да улесни достъпа Ви, "Винпром Карнобат" може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни. 

Уебстраниците на www.vinpromkarnobat.bg могат да съдържат банери (рекламни и зображения) или текстови линкове към външни уеб страници, за които отговарят други лица (рекламодатели, спонсори, партньори). Макар че управляваме местата, които предоставяме, ние не поемаме отговорност за информацията, която се публикува и показва в техните страници.

Линковете от нашия сайт към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като "Винпром Карнобат" няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността й точността на информацията, публикувана в тях.

В допълнение, тези сайтове, периодично могат да променят и добавят своя информация, в зависимост от възприетата от тях маркетингова политика. Препоръчваме Ви да им обърнете внимание преди да решите да предоставяте лична информация по какъвто и да е повод и под каквато и да е форма.

Забранена и непозволена употреба 

При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на "Винпром Карнобат" или неговите партньори за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели. 

Изпращайки материали до нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата на "Винпром Карнобат", Вие приемате следните условия: 

а) Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

б) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;

в) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили. "Винпром Карнобат" не преглежда съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт и не носи отговорност за такова съдържание. "Винпром Карнобат" може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Имената на продуктите и марките на "Винпром Карнобат" и "SIS Industries" са или търговски марки, или регистрирани търговски марки на "Винпром Карнобат". Споменатите в този сайт имена на продукти или компании могат да са търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Вашият достъп до този сайт не трябва да бъде тълкуван като произтичащо от това по подразбиране, от юридически акт или по друг начин предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка, без предварителното писмено съгласие на "Винпром Карнобат" или на третата страна собственик.

Промяна на правилата и условията за ползване на сайта "Винпром Карнобат" си запазва правото да модифицира тези правила по всяко време без предварително известяване. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Това споразумение между "Винпром Карнобат" и посетителите на сайта се прилага, докато една от страните не го прекрати. Вие можете да го прекратите преставайки да използвате и достъпвате уеб сайта на "Винпром Карнобат" и унищожавайки материалите, които сте "свалили", принтирали или по какъвто и да е начин запазили от нея. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват, ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които той предлага. 

Вашето съгласие с правилата и условията за ползване на сайта

Посещавайки вече уеб страниците на "Винпром Карнобат", ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки корпоративният ни уеб сайт. 

Контакт с нас

Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта на "Винпром Карнобат" и работата с него, моля изпращайте своите писма на e-mail: office@vinpromkarnobat.bg

С по-нататъшното си присъствие и използване на нашия уеб сайт, считаме, че приемате параметрите на това изявление.
18
Чрез натискане на бутон "Съгласен съм" се съгласявате, че сте над 18 годишна възраст.